CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 7 THEO SÁCH GIÁO KHOA

(Click vào từng bài học để xem tóm tắt lý thuyết và giải bài tập trong sách giáo khoa ngữ  văn lớp 7)

Bài 1 SGK Ngữ văn 7

Bài 32 SGK Ngữ văn 7

——————————————-

 

Giúp em học tốt Ngữ Văn 7 – Cổng trường mở ra – Lý Lan

Cổng trường mở ra A. Một số hiểu biết...

Giúp em học tốt Ngữ Văn 7 – Mẹ tôi – Ét-môn-đô-đơ A-mi-xi

Mẹ tôi A. Vài nét về tác giả, tác phẩm Ét-môn-đô...

Giúp em học tốt Ngữ Văn lớp 7 tập một – Từ ghép

Từ ghép  A. NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG...

Giúp em học tốt Ngữ Văn lớp 7 tập một – Liên kết trong văn bản

Liên kết trong văn bản A. KIẾN THỨC CẦN...

Giúp em học tốt Ngữ Văn 7 – Cuộc chia tay của những con búp bê

Cuộc chia tay của những con búp bê A. VÀI...

Giúp em học tốt Ngữ Văn lớp 7 tập một – Bố cục trong văn bản

Bố cục trong văn bản A. KIẾN THỨC CẦN...

Giúp em học tốt Ngữ văn lớp 7 tập một – Mạch lạc trong văn bản

Mạch lạc trong văn bản A. KIẾN THỨC CẦN...

Giúp em học tốt Ngữ Văn 7 – Ca dao – dân ca về tình cảm gia đình

Ca dao, dân ca – Những câu hát về tình...

Giúp em học tốt Ngữ Văn 7 – Ca dao, dân ca về tình yêu quê hương người

Ca dao, dân ca về tình yêu quê hương con người  A....

Giúp em học tốt Ngữ Văn lớp 7 tập một – Từ Láy (Nghĩa của từ láy)

Từ láy – Văn 7 A.KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1....