Toán 4 Một số bài toán về trung bình cộng của các số

    Bài 1 :Khối 4 của một trường tiểu học...