Luyện tập toán lớp 2 trang 164

Đang tải...

Luyện tập toán lớp 2 trang 164

Mục tiêu: Luyện tập toán lớp 2 trang 164 giúp

  • Củng cố việc nhận biết và cách sử dụng một số loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 1000 đồng.
  •  Rèn kĩ năng thực hiện các phép tình cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng và kĩ năng giải toán liên quan đến tiền tệ.
  • Thực hành trả tiền và nhận tiền thừa trong buôn bán.
  • HS yếu: Củng cố việc nhận biết và cách sử dụng một số loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 1000 đồng.

Luyện tập toán lớp 2 trang 164 – chữa bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán lớp 2.

Bài 1: Mỗi túi có bao nhiêu tiền?

Bài 2:

Mẹ mua rau hết 600 đồng, mua hành hết 200 đồng. Hỏi mẹ phải trả tất cả bao nhiêu tiền?

Bài 3: Viết số tiền trả lại vào ô trống (theo mẫu)

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Xem thêm các đề tóa n lớp 2 hay và khó tại đây.

Lời giải

Bài 1:

a) 800 đồng

b) 600 đồng

c) 1000 đồng

d) 900 đồng

e) 700 đồng

Bài 2:

Mẹ phải trả tất cả số tiền là:

600 + 200 = 800 (đồng)

Đáp số : 800 đồng

Bài 3:

Bài 4:

Đang tải...

Bài mới

loading...

One Comment

  1. 123 says:

    bài 3 số tiền trả lời?

Bình luận