Ôn tập : Khái niệm về phân số – Bài tập Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập: Bài 1: Khoanh tròn vào...

Ôn tập : Tính chất cơ bản của phân số – Bài tập Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập: Bài 6: Khoanh vào chữ...

Ôn tập : So sánh hai phân số – Bài tập Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập: Câu 10: Điền dấu (...

Bài tập phần phân số thập phân – Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập:   Câu 19: a) Đọc...

Ôn tâp : Phép cộng và phép trừ hai phân số – Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập: Câu 25: Tính: Câu 26: Tính...

Ôn tập : Phép nhân và phép chia hai phân số – Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập: Câu 31: Tính: Câu 32: Khoanh...

Ôn tập về bổ sung về giải toán – Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập: Câu 45: a) Tổng của...

Ôn tập: bảng đơn vị đo độ dài – Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập: Câu 64: Viết số thích...

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng – Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập: Câu 68: Viết các số...

Bảng đơn vị đo diện tích – Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập: Câu 72: Đọc các số...