CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 8 THEO SÁCH GIÁO KHOA

(Click vào từng bài học để xem tóm tắt lý thuyết và giải bài tập trong sách giáo khoa ngữ  văn lớp 8)


 

Bài 1 SGK ngữ văn 8

 

Tôi đi học – Thanh Tịnh

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

 

Bài 2 SGK ngữ văn 8

 

Trong lòng mẹ – Nguyên Hồng

Trường từ vựng

Bố cục của văn bản

 

Bài 3 SGK ngữ văn 8

 

Tức nước vỡ bờ – Ngô Tất Tố

Xây dựng đoạn văn trong văn bản lớp 8

 

Bài 4 SGK ngữ văn 8

 

Lão Hạc – Nam Cao

Từ tượng hình, từ tượng thanh

Liên kết các đoạn văn trong văn bản

 

Bài 5 SGK ngữ văn 8

 

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

 

Bài 6 SGK ngữ văn 8

 

Cô bé bán diêm – Andécxen

Trợ từ, thán từ

Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

 

Bài 7 SGK ngữ văn 8

 

Tình thái từ

Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)

 

Bài 8 SGK ngữ văn 8

 

Chiếc lá cuối cùng – O.Hen-ri

Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

 

Bài 9 SGK ngữ văn 8

 

Hai cây phong – Ai-ma-tốp

Nói quá

 

Bài 10 SGK ngữ văn 8

 

Ôn tập truyện kí Việt Nam

Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Nói giảm nói tránh

Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả

 

Bài 11 SGK ngữ văn 8

 

Câu ghép

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

 

Bài 12 SGK ngữ văn 8

 

Văn bản Ôn dịch, Thuốc lá – Nguyễn Khắc Viện

Câu ghép (Tiếp theo)

Phương pháp thuyết minh

 

Bài 13 SGK ngữ văn 8

 

Văn bản Bài toán dân số – Thái An

Dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc kép

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

 

Bài 14 SGK ngữ văn 8

 

Dấu ngoặc kép

Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng

 

Bài 15 SGK ngữ văn 8

 

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác – Phan Bội Châu

Đập đá ở Côn Lôn – Phân Châu Trinh

Ôn luyện về dấu câu

Thuyết minh về một thể loại văn học

 

Bài 16 SGK ngữ văn 8

 

Muốn làm thằng Cuội – Tản Đà

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt

 

Bài 17 SGK ngữ văn 8

 

Hai chữ nước nhà – Trần Tuấn Khải

Hoạt động ngữ văn :Làm thơ bảy chữ

 

Bài 18 SGK Ngữ Văn 8

 

Ông Đồ – Vũ Đình Liên

Nhớ Rừng – Thế Lữ

Câu nghi vấn

Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

 

Bài 19 SGK Ngữ Văn 8

 

Quê Hương – Tế Hanh

Khi con tu hú – Tố Hữu

Câu nghi vấn (Tiếp theo)

Thuyết minh về một phương pháp (Cách làm)

 

Bài 20 SGK Ngữ Văn 8

 

Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh

Câu cầu khiến

Thuyết minh một danh lam thắng cảnh

Ôn tập về văn bản thuyết minh

 

Bài 21 SGK Ngữ Văn 8

 

Vọng Nguyệt (Ngắm trăng) – Hồ Chí Minh

Đi đường – Hồ Chí Minh

Câu cảm thán

Câu trần thuật

 

Bài 22 SGK Ngữ Văn 8

 

Chiếu dời đô – Lí Công Uẩn

Câu phủ định

 

Bài 23 SGK Ngữ Văn 8

 

Hành động nói

 

Bài 24 SGK Ngữ Văn 8

 

Nước Đại Việt ta – Nguyễn Trãi

Hành động nói (tiếp theo)

Ôn tập về luận điểm

 

Bài 25 SGK Ngữ Văn 8

 

Bàn luận về phép học – Nguyễn Thiếp

Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

 

Bài 26 SGK Ngữ Văn 8

 

Thuế máu – Nguyễn Ái Quốc

Hội thoại

 

Bài 27 SGK Ngữ Văn 8

 

Đi bộ ngao du – Ru xô

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

 

Bài 28 SGK Ngữ Văn 8

 

Lựa chọn trật tự từ trong câu.

Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

 

Bài 29 SGK Ngữ Văn 8

 

Ông Giuôc-Đanh mặc lễ phục – Mô-li-e

Lựa chọn trật tự từ trong câu (tiếp theo)

 

Bài 30 SGK Ngữ Văn 8

 

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Chữa lỗi diễn đạt

 

Bài 31 SGK Ngữ Văn 8

 

Tổng kết phần văn

Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

Văn bản tường trình

Luyện tập làm văn bản tường trình

 

Bài 32 SGK Ngữ Văn 8

 

Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo)

Văn bản thông báo

 

Bài 33 SGK Ngữ Văn 8

 

Tổng kết phần văn (tiếp theo)

Chương trình địa phương (phần tiếng việt)

 

Bài 34 SGK Ngữ Văn 8

 

Tổng kết phần văn (tiếp theo)

Luyện tập làm văn bản thông báo

Ôn tập phần tập làm văn


 

Giúp em học tốt Ngữ Văn 8 – Tác phẩm ” Tôi đi học”

Đọc hiểu tác phẩm “TÔI ĐI HỌC” Thanh...

Giúp em học tốt Ngữ Văn 8 – Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

CẤP ĐỘ KHÁI QUÁT CỦA NGHĨA TỪ NGỮ Những...

Giúp em học tốt Ngữ Văn 8 – Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.

TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN Những...

Giúp em học tốt Ngữ Văn 8 – Tác phẩm “Trong lòng mẹ”

Đọc hiểu tác phẩm “TRONG LÒNG MẸ” (Trích...

Giúp em học tốt Ngữ Văn 8 – Trường từ vựng

Tìm hiểu về TRƯỜNG TỪ VỰNG Những nội...

Giúp em học tốt Ngữ Văn 8 – Bố cục của văn bản

BỐ CỤC CỦA VĂN BẢN Những nội dung cơ...

Giúp em học tốt Ngữ Văn 8 – Tác phẩm “Tức nước vỡ bờ”

Đọc hiểu tác phẩm “TỨC NƯỚC VỠ...

Giúp em học tốt Ngữ Văn 8 – Xây dựng đoạn văn trong bản.

XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN Mục đích...

Tôi đi học – Sách bài tập Ngữ Văn 8

Sách bài tập ngữ văn 8 ĐỌC – HIỂU...

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ -Sách bài tập Ngữ Văn 8 tập 1

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ BÀI...