CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 9 THEO SÁCH GIÁO KHOA

(Click vào từng bài học để xem tóm tắt lý thuyết và giải bài tập trong sách giáo khoa ngữ  văn lớp 9)

Bài 1 SGK Ngữ Văn 9

Bài 2 SGK Ngữ Văn 9

Bài 33 SGK Ngữ Văn 9

Bài 34 SGK Ngữ Văn 9

———————————————-

Chuyên đề truyện văn xuôi chữ hán Trung đại – Ngữ Văn 9

Chuyên đề 1. TRUYỆN VĂN XUÔI CHỮ HÁN TRUNG...

Hướng dẫn đọc hiểu và phân tích bài Người con gái Nam xương – Ngữ Văn 9

Hướng dẫn đọc hiểu và phân tích ( bài...

Hướng dẫn đọc hiểu và phân tích bài Hoàng Lê Nhất Thống Chí – Ngữ Văn 9

Hướng dẫn đọc hiểu và phân tích ( bài...

Chuyên đề Truyện thơ nôm Trung Đại – Ngữ Văn 9

Chuyên đề 2. Truyện thơ nôm Trung Đại NHỮNG...

Chuyên đề Truyện thơ nôm Trung Đại – Ngữ Văn 9: Khái quát về Nguyễn Du và Truyện Kiều

KHÁI QUÁT VỀ NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU I...

Chuyên đề Truyện thơ nôm Trung Đại – Ngữ Văn 9: Đoạn trích” Chị em Thúy Kiều”

Tìm hiểu đoạn trích ” Chị em Thúy Kiều” (Trích...

Chuyên đề Truyện thơ nôm Trung Đại – Ngữ Văn 9: Đoạn trích” Cảnh ngày xuân”

Đoạn trích” Cảnh ngày xuân” (Trích...

Chuyên đề Truyện thơ nôm Trung Đại – Ngữ Văn 9: Đoạn trích” Kiều ở lầu Ngưng Bích”

Đoạn trích” Kiều ở lầu Ngưng Bích...

Chuyên đề Truyện thơ nôm Trung Đại – Ngữ Văn 9: Đoạn trích ”Lục Vân Tiên cứu Nguyệt Nga”

Đoạn trích “Lục Vân Tiên cứu Kiều...

Chuyên đề Truyện hiện đại Việt Nam – Ngữ văn 9

Chuyên đề TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM NHỮNG...