Những nội dung phụ huynh cần nắm vững khi dạy con học Tiếng Việt lớp 2

Lưu ý cơ bản mẹ dạy con học tiếng việt...

Hướng dẫn trẻ tập đọc Chuyện bốn mùa

Tập đọc Chuyện bốn mùa tiếng việt lớp...

Hướng dẫn trẻ tập đọc Lá thư nhầm địa chỉ

Tập đọc Lá thư nhầm địa chỉ tiếng việt...

Hướng dẫn trẻ học về từ ngữ các mùa, đặt và trả lời cho câu hỏi Khi nào?

Các từ ngữ về các mùa tiếng việt lớp...

Hướng dẫn trẻ tập viết chữ hoa Tiếng việt lớp 2

Tập viết chữ in hoa tiếng việt lớp 2 Hướng...

Hướng dẫn trẻ tập đọc Thư trung thu Tiếng việt lớp 2

Hướng dẫn trẻ tập đọc Thư trung thu I....

Hướng dẫn trẻ viết chính tả Thư trung thu tiếng việt lớp 2

Hướng dẫn trẻ viết chính tả lớp 2 I....

Hướng dẫn trẻ làm tập làm văn đáp lời chào Tiếng việt lớp 2

Hướng dẫn trẻ đáp lời chào và lời tự...

Hướng dẫn trẻ tập đọc Ông Mạnh thắng Thần Gió

Hướng dẫn trẻ tập đọc Ông Mạnh và Thần...

Hướng dẫn trẻ kể truyện Chuyện bốn mùa tiếng việt 2

Kể truyện Chuyện bốn mùa Tiếng việt 2 I....