CHƯƠNG TRÌNH SGK NGỮ VĂN 10


 

Tuần 1 SGK Ngữ văn 10

 

Tổng quan văn học Việt Nam

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

 

Tuần 2 SGK Ngữ văn 10

 

Khái quát văn học dân gian Việt Nam Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo) Văn bản Viết bài viết số 1

 

Tuần 3 SGK Ngữ văn 10

 

Chiến thắng Mtao Mxây (Trích Sử thi Đăm Săn) Văn bản (tiếp theo)

Tuần 4 SGK Ngữ văn 10

 

Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy Lập dàn ý cho bài văn tự sự

 

Tuần 5 SGK Ngữ văn 10

 

Uy – lit – xơ trở về (trích Ô – đi – xê)

 

Tuần 6 SGK Ngữ văn 10

 

Ra – ma buộc tội (Trích sử thi Ra – ma – ya – na ) Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

 

Tuần 7 SGK Ngữ văn 10

 

Tấm Cám Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự Viết bài văn biểu cảm

 

Tuần 8 SGK Ngữ văn 10

 

Tam đại con gà Nhưng nó phải bằng hai mày Truyện cười Viết bài làm số 2: Văn tự sự

 

Tuần 9 SGK Ngữ văn 10

 

Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

 

Tuần 10 SGK Ngữ văn 10

 

Ca dao hài hước Lời tiễn dặn – Trích Tiến dặn người yêu Luyện tập viết đoạn văn tự sự

 

Tuần 11 SGK Ngữ văn 10

 

Ôn tập văn học dân gian

 

Tuần 12 SGK Ngữ văn 10

Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

 

Tuần 13 SGK Ngữ văn 10

 

Tỏ lòng – Thuật Hoài (Phạm Ngũ Lão)

Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi )

Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính)

Viết bài viết số 3: Văn tự sự

 

Tuần 14 SGK Ngữ văn 10

 

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)

Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Đọc Tiểu Thanh Kí – Nguyễn Du

 

Tuần 15 SGK Ngữ văn 10

 

Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ) – Pháp Thuận

Đọc thêm: Cáo bệnh, bảo mọi người – Thiền sư Mãn Giác

Đọc thêm: Hứng trở về (Quy hứng)- Nguyễn Trung Ngạn

Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lý Bạch)

 

Tuần 16 SGK Ngữ văn 10

 

Cảm xúc mùa thu – Thu hứng (Đõ Phủ)

Trình bày một vấn đề

 

Tuần 17 SGK Ngữ văn 10

 

Lập kế hoạch cá nhân

Thơ Hai-cư của Ba-sô

Lầu Hoàng Hạc – Thôi Hiệu

Nỗi oán của người phòng khuê – Khuê oán

Khe chim kêu – Vương Duy

 

Tuần 18 SGK Ngữ văn 10

 

Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Lập dàn ý bài văn thuyết minh

 

Tuần 19 SGK Ngữ văn 10

 

Phú sông Bạch Đằng ( Trương Hán Siêu )

Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo) – Nguyễn Trãi

Viết bài làm văn số 4 – Văn thuyết minh

 

Tuần 20 SGK Ngữ văn 10

 

Đại cáo bình Ngô (tiếp theo) – Nguyễn Trãi

Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

 

Tuần 21 SGK Ngữ văn 10

 

Tựa “Trích diễm thi tập”

Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Khái quát lịch sử Tiếng Việt

 

Tuần 22 SGK Ngữ văn 10

 

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

 

Tuần 23 SGK Ngữ văn 10

 

Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sỹ Liên)

Phương pháp thuyết minh

Viết bài làm số 5: Văn thuyết minh

 

Tuần 24 SGK Ngữ văn 10

 

Chuyện chức phán sự đền Tản viên – Nguyễn Dữ

Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

 

Tuần 25 SGK Ngữ văn 10

 

Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt

Tóm tắt văn bản thuyết minh

 

Tuần 26 SGK Ngữ văn 10

 

Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa – La Quán Trung)

Tào tháo uống rượu luận anh hùng – La Quán Trung

Viết bài làm số 6: Văn thuyết minh văn học

 

Tuần 27 SGK Ngữ văn 10

 

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ( Trích: Chinh phụ ngâm – Đặng Trần Côn )

Lập dàn ý bài văn nghị luận

Tuần 28 SGK Ngữ văn 10

Truyện Kiều

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

 

Tuần 29 SGK Ngữ văn 10

 

Trao duyên – Truyện Kiều

Nỗi thương mình – Nguyễn Du

Lập luận trong văn nghị luận

 

Tuần 30 SGK Ngữ văn 10

 

Chí khí anh hùng – Truyện Kiều

Thề nguyền – Truyện Kiều

 

Tuần 31 SGK Ngữ văn 10

 

Văn bản văn học

Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối

 

Tuần 32 SGK Ngữ văn 10

 

Nội dung và hình thức của văn bản văn học

Các thao tác nghị luận

Viết bài làm số 7: Văn nghị luận

 

Tuần 33 SGK Ngữ văn 10

 

Ôn tập phần tiếng việt

Luyện tập viết đoạn văn nghị luận

Viết quảng cáo

 

Tuần 34 SGK Ngữ văn 10

 

Tổng kết phần văn học

 

Tuần 35 SGK Ngữ văn 10

 

Ôn tập phần tập làm văn


Tổng quan văn học Việt Nam – Sách bài tập văn lớp 10 tập 1

Tổng quan văn học Việt Nam BÀI TẬP 1. Hãy...

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ – Sách bài tập ngữ văn lớp 10 tập 1

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. BÀI...

Khái quát văn học dân gian Việt Nam – Sách bài tập ngữ văn lớp 10 tập 1

Khái quát văn học dân gian Việt Nam. BÀI TẬP 1....

Văn bản – Sách bài tập ngữ văn lớp 10 tập 1

VĂN BẢN BÀI TẬP 1. Bài tập 1, trang 37, SGK. 2....

Viết bài làm văn số 1 – Sách bài tập ngữ văn lớp 10 tâp 1

VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 1: CẢM NGHĨ VỀ MỘT...

Hướng dẫn phân tích Chiến thắng MTAO MXÂY – Sách bài tập ngữ văn lớp 10 tập 1

CHIẾN THẮNG MTAO MXÂY. BÀI TẬP 1. Trong đoạn...

Hướng dẫn phân tích Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy – Sách bài tập nghữ văn lớp 10 tập 1

TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG, MỊ CHÂU – TRỌNG...

Lập dàn ý bài văn tự sự – Sách bài tập ngữ văn lớp 10 tập 1

LẬP DÀN Ý BÀI VĂN TỰ SỰ. BÀI TẬP 1. Bài...

Hướng dẫn phân tích UY – LÍT – XƠ trở về – Sách bài tập ngữ văn lớp 10 tập 1

UY – LÍT – XƠ VỀ NƯỚC. BÀI TẬP 1. Bình...

Hướng dẫn phân tích Ra – Ma buộc tội – Sách bài tập ngữ văn lớp 10 tập 1

RA – MA BUỘC TỘI. BÀI TẬP 1. Phân tích...