Chữa bài tập sách giáo khoa, sách bài tập, tuyển tập các đề thi, tài liệu tham khảo, đề cương ôn tập các môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn lớp 10


 

Unit 1 A Day In The Life Of…- Bài tập Tiếng Anh 10

LANGUAGE FOCUS Exercise 1. Write the words which...

Unit 1 A DAY IN THE LIFE OF…- Bài tập Tiếng Anh 10

A.Reading Part 1. Read the passage and choose the best...

Unit 2 School Talks – Bài tập Tiếng Anh 10

A.Reading Part 1. Read the passage and put a tick (V)...

Tổng quan văn học Việt Nam – Sách bài tập văn lớp 10 tập 1

Tổng quan văn học Việt Nam BÀI TẬP 1. Hãy...

Unit 2 School talks – Bài tập Tiếng Anh 10

C.Speaking Exercise 1. Complete the following conversations...

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ – Sách bài tập ngữ văn lớp 10 tập 1

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. BÀI...

Khái quát văn học dân gian Việt Nam – Sách bài tập ngữ văn lớp 10 tập 1

Khái quát văn học dân gian Việt Nam. BÀI TẬP 1....

Unit 3 People’s Background – Bài tập Tiếng Anh 10

A.READING Part 1. Read the passage about Albert Einstein...

Văn bản – Sách bài tập ngữ văn lớp 10 tập 1

VĂN BẢN BÀI TẬP 1. Bài tập 1, trang 37, SGK. 2....

Viết bài làm văn số 1 – Sách bài tập ngữ văn lớp 10 tâp 1

VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 1: CẢM NGHĨ VỀ MỘT...