• Giải bài tập sách giáo khoa Tiếng anh lớp 12 sách mới (Xem chi tiết bên dưới)

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 12 THEO SÁCH GIÁO KHOA MỚI

(Click vào từng bài học để xem tóm tắt lý thuyết và giải bài tập trong sách giáo khoa Tiếng anh lớp 12)

Unit 1: Life storie

Lesson 1 – Unit 1 -Reading – Home Life – Bài tập tiếng anh 12

Giải bài tập tiếng anh 12 A. READING. Part 1....

Lesson 2 – Unit 1 – Language Focus – Bài tập tiếng anh 12

Chữa bài tập tiếng anh lớp 12 B. LANGUAGE...

Lesson 3 – Unit 1 – Speaking – Language Focus – Bài tập tiếng anh 12

Bài tập tiếng anh lớp 12 C. SPEAKING Alan and...

Lesson 4 – Unit 2 – Cultural Diversity – Bài tập tiếng anh lớp 12

Unit 2 cultural diversity bài tập tiếng anh lớp...

Lesson 5 – Unit 2 – Language Focus – Cultural Diversity

Unit 2 Cultural diversity bài tập tiếng anh lớp...

Lesson 6 – Unit 2 – Speaking – Cultural Diversity

Chữa bài Unit 2 bài tập tiếng anh lớp 12...

Lesson 7 – Unit 3 – Ways Of Socialising – Bài tập tiếng anh lớp 12

Unit 3 bài tập tiếng anh lớp 12 A READING Part...

Lesson 8 – Unit 3 – Language Focus – Ways Of Socialising – Bài tập tiếng anh lớp 12

Đáp án unit 3 bài tập tiếng anh lớp 12 B....

Lesson 9 – Unit 3 – Speaking, Writing – Ways Of Socialising – Bài tập tiếng anh lớp 12

Đáp án unit 3 tiếng anh lớp 12 C. SPEAKING Exercise...

Lesson 10 – Unit 4 – School Education System – Bài tập tiếng anh lớp 12

Unit 4 school education system tiếng anh lớp 12 A...