Chương trình Ngữ Văn lớp 11


 

Tuần 1 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 1: Vào phủ chúa Trịnh – Lê Hữu Trác

Bài 2: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Bài 3: Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

 

Tuần 2 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 4: Tự Tình – Hồ Xuân Hương

Bài 5: Câu cá mùa thu – Nguyễn Khuyến

Bài 6: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Bài 7: Thao tác lập luận phân tích

 

Tuần 3 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 8: Thương vợ – Trần Tế Xương

Bài 9: Đọc thêm: Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến

Bài 10: Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương – Tế Xương

Bài 11: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

 

Tuần 4 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 12: Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài 13: Bài ca ngất ngưởng – Nguyễn Công Trứ

Bài 14: Luyện tập thao tác lập luận phân tích

 

Tuần 5 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 15: Lẽ ghét thương – Nguyễn Đình ChiểuBài 16: Đọc thêm: Chạy giặc

Bài 17: Đọc thêm: Hương sơn phong cảnh ca – Chu Mạnh Trinh

Bài 18: Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

 

Tuần 6 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 19: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu Bài 20: Thực hành về thành ngữ, điển cố

 

Tuần 7 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 21: Chiếu cầu hiền – Ngô Thì Nhậm

Bài 21: Đọc thêm: Xin lập khoa luật – Nguyễn Trường Tộ Bài 22: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

 

Tuần 8 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 23: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Bài 24: Thao tác lập luận so sánh

 

Tuần 9 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 25: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Bài 26: Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

 

Tuần 10 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 27: Hai đứa trẻ – Thạch Lam

Bài 28: Ngữ cảnh

 

Tuần 11 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 29: Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân Bài 30: Luyện tập thao tác lập luận so sánh

Bài 31: Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân tích và so sánh

 

Tuần 12 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 32: Hạnh phúc của một tang gia – Vũ Trọng Phụng Bài 33: Phong cách ngôn ngữ báo chí

 

Tuần 13 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 34: Chí Phèo – Nam Cao Bài 35: Một số thể loại văn học: Thơ, truyện Bài 36: Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

 

Tuần 14 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 37: Chí Phèo (tiếp theo) – Nam Cao Bài 38: Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu Bài 39: Bản tin

 

Tuần 15 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 40: Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng – Hồ Biểu chánh

Bài 41: Đọc thêm: Vi Hành – Nguyễn Ái Quốc

Bài 42: Đọc thêm: Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan Bài 43: Luyện tập viết bản tin

Bài 44: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

 

Tuần 16 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 45: Vĩnh biệt cửu trùng đài – Nguyễn Huy Tưởng

Bài 46: Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

 

Tuần 17 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 47: Tình yêu và thù hận – Sếch-xpia

Bài 48: Ôn tập phần văn học

 

Tuần 18 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 49: Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Bài 50: Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

 

Tuần 19 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 51: Lưu biệt khi xuất dương – Phan Bội Châu

Bài 52: Nghĩa của câu

Bài 53: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

 

Tuần 20 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 54: Hầu Trời – Tản Đà

Bài 55: Nghĩa của câu (tiếp theo)

 

Tuần 21 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 56: Vội vàng – Xuân Diệu

Bài 57: Thao tác lập luận bác bỏ

 

Tuần 22 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 58: Tràng Giang – Huy Cận

Bài 59: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

Bài 60: Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

 

Tuần 23 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 61: Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mạc Tử

Bài 62: Chiều tối – Hồ Chí Minh

 

Tuần 24 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 63: Từ ấy – Tố Hữu

Bài 64: Đọc thêm: Lai Tân – Hồ Chí Minh

Bài 65: Đọc thêm: Nhớ đồng – Tố Hữu

Bài 66: Đọc thêm: Tương Tư – Nguyễn Bính

Bài 67: Đọc thêm: Chiều xuân – Anh Thơ

Bài 68: Tiểu sử tóm tắt

 

Tuần 25 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 69: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

 

Tuần 26 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 70: Tôi yêu em – Puskin

Bài 71: Bài thơ số 28 – Ta-go

Bài 72: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

 

Tuần 27 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 73: Người trong bao – Sê khốp

Bài 74: Thao tác lập luận bình luận

 

Tuần 28 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 75: Người cầm quyền khôi phục uy quyền – Vich to – Huy Gô

Bài 76: Luyện tập thao tác lập luận bình luận

 

Tuần 29 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 77: Về luân lí xã hội ở nước ta – Phan Châu Trinh

Bài 78: Tiếng mẹ đẻ – Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức – Nguyễn An Ninh

 

Tuần 30 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 79: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác – Ăng-ghen

Bài 80: Phong cách ngôn ngữ chính luận

 

Tuần 31 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 81: Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh

Bài 82: hong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

 

Tuần 32 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 83: Một số thể loại văn học: Kịch, Nghị luận

Bài 84: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

 

Tuần 33 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 85: Ôn tập phần văn học (kì II)

Bài 86: Tóm tắt văn bản nghị luận

 

Tuần 34 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 87: Ôn tập phần Tiếng Việt

Bài 88: Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Bài 89: Ôn tập phần làm văn

 

Tuần 35 SGK Ngữ Văn lớp 11

 

Bài 90: Kiểm tra tổng hợp cuối năm


 

Vào phủ chúa Trịnh ( trích ) – Lê Hữu Trác – SBT Ngữ Văn 11

Bài tập Vào phủ chúa Trịnh Văn 11 I. BÀI...

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân – SBT Ngữ Văn lớp 11

Ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân Văn11 I....

Viết bài làm văn số 1 – Nghị luận xã hội – SBT Ngữ Văn 11

Viết bài nghị luận xã hội 1 – Ngữ...

Tự Tình (Bài II) – Hồ Xuân Hương – SBT Ngữ Văn lớp 11

Tự Tình (bài II) – Hồ Xuân Hương I....

Câu cá mùa thu (Thu điếu) – Nguyễn Khuyến – SBT Ngữ Văn lớp 11

Câu cá mùa thu (Thu điếu) Nguyễn Khuyến I....

Phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn nghị luận – SBT Ngữ Văn lớp 11

Phân tích, lập dàn ý cho văn nghị luận Văn11 I....

Thao tác lập luận phân tích – Sách bài tập Ngữ Văn lớp 11

Thao tác lập luận phân tích Văn 11 I. BÀI...

Thương vợ – Tú Xương – Sách bài tập Ngữ Văn 11

Thương Vợ – Tú Xương I. BÀI TẬP 1....

Bài Ca Ngất Ngưởng – Nguyễn Công Trứ – SBT Ngữ Văn 11 tập 1

Bài ca ngất ngưởng Nguyễn Công Trứ I. BÀI...

Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca) Cao Bá Quát – SBT Văn 11

Bài ca ngắn đi trên bãi cát Cao Bá Quát I....