Chữa bài tập sách giáo khoa, sách bài tập, tuyển tập các đề thi, tài liệu tham khảo, đề cương ôn tập các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4


 

Bài tập phần ôn tập các số đến 100 00 – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài tập 1. Viết theo mẫu: b)...

Bài tập phần biểu thức có chứa một chữ số – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài tập: 9. Tính giá trị biểu...

Bài tập phần các số có sáu chữ số – Hàng và lớp – So sánh các số có nhiều chữ số – dãy số tự nhiên – Toán 4

Câu hỏi và bài tập 14. a) Đọc các số sau...

Bài tập phần bảng đơn vị đo khối lượng – Giây, thế kỉ – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài tập 32. Viết số thích hợp...

Bài tập phần tìm số trung bình cộng – Toán 4

Câu hỏi và bài tập 41. Tìm số trung bình...

Bài tập phần biểu đồ – Toán lớp 4

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 50. Số cây của một...

Bài tập về phép cộng và phép trừ – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài tập: 52. Đặt tính rồi...

Bài tập phần biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài tập: 65. Viết giá trị của...

Bài tập phần tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số đó – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài tập  68. Tổng số học sinh...

Bài tập về góc nhọc, góc tù, góc bẹt – hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài tập  76. Nêu tên các góc...