Cách làm tốt bài văn thuyết minh Ngữ Văn 9

  Văn thuyết minh ngữ văn 9 I. ĐẶC ĐIỂM VÀ...

  Những kiểu bài thường gặp văn thuyết minh 9

  Dạng bài văn thuyết minh lớp 9 I. DẠNG 1:...

  Giới thiệu về cây lúa và văn hoá Việt Nam – Văn thuyết minh 9

  Thuyết minh về cây lúa  1. Yêu cầu –...

  Thuyết minh về một loài cây – Văn Thuyết Minh 9

  Thuyết minh về một loài cây  1. Yêu cầu –...

  Thuyết minh về một con vật nuôi – Văn thuyết minh 9

  Thuyết minh về một con vật nuôi 1. Yêu cầu –...

  Thuyết minh về một thắng cảnh quê em – Văn Thuyết minh 9

  Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh 1....

  Đặc điểm và cách làm bài văn tự sự – Ngữ văn 9

  Đặc điểm và cách làm bài văn tự sự  I....

  Các yếu tố miêu tả, biểu cả trong văn tự sự – Ngữ Văn 9

  Các yếu tố miêu tả, biểu cả trong văn...

  Kể lại những xúc động trong ngày trở về trường xưa – Ngữ Văn 9

  Kể chuyện về ngôi trường xưa Đề 1. Hãy...

  Kể lại một giấc mơ, ở đó em được gặp lại một người thân đã xa cách lâu nay – Ngữ văn 9

  Kể lại giấc mơ gặp người thân đã xa...