Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học – Văn tự sự – Tập làm văn 8

  Kỉ niệm ngày đầu tiên đi học Đề bài....

  Người ấy sống mãi trong tim tôi – Văn tự sự – Tập làm văn 8

  Người ấy sống mãi trong tim tôi Đề bài....

  Tôi thấy mình đã lớn – Văn tự sự – Tập làm văn 8

  Tôi thấy mình đã lớn Đề bài. Tôi thấy...

  Kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi ở gia đình em – Văn tự sự – Tập làm văn 8

  Kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật...

  Kể lại một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy (cô) giáo buồn – Văn tự sự – Tập làm văn 8

  Em mắc khuyết điểm khiến thầy (cô) giáo...

  Kể lại một việc làm tốt khiến bố mẹ rất vui lòng – Văn tự sự – Tập làm văn 8

  Việc làm tốt khiến bố mẹ rất vui lòng...

  Ghi lại cảnh Lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo – Văn tự sự – Tập làm văn 8

  Ghi lại cảnh Lão Hạc kể chuyện bán chó...

  Văn bản thuyết minh – Tập làm văn 8

  Văn bản thuyết minh  I – ĐẶC ĐIỂM...

  Thuyết minh về kính đeo mắt – Văn bản thuyết minh – Tập làm văn 8

  Thuyết minh về kính đeo mắt Đề bài....

  Thuyết minh về chiếc nón – Văn bản thuyết minh – Tập làm văn 8

  Thuyết minh về chiếc nón Đề bài. Thuyết...