Đề thi chọn HS giỏi môn Ngữ Văn lớp 10 – Sở GD&ĐT Hải Dương (2015-2016)

  Đề thi chọn HS giỏi
  Đề thi chọn HS giỏi môn Ngữ Văn lớp 10 Sở...

  Đề thi chọn HS giỏi môn Ngữ Văn lớp 10 – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (2015-2016)

  Đề thi chọn HS giỏi
  Đề thi chọn HS giỏi môn Ngữ Văn lớp 10 Sở...

  Phân tích-Bình giảng tác phẩm Chiến thắng MTao MXây (Trích sử thi Đăm Săn) – Ngữ Văn 10

  CHIẾN THẮNG MTAO MXÂY (Trích sử thi Đăm...

  Phân tích-Bình giảng tác phẩm Uy-Lít-Xơ trở về (Trích Ô-đi-xê-HÔ-ME-RƠ) – Ngữ Văn 10

  UY-LÍT-XO TRỞ VỂ (Trích Ô-đi-xê – HÔ-ME-RƠ) 1.Những...

  Phân tích-Bình giảng tác phẩm Ra-ma buộc tội (Trích sử thi Ra-ma-ya-na – VAN-MI-KI) – Ngữ văn 10

  RA-MA BUỘC TỘI (Trích sử thi Ra-ma-ya-na –...

  Phân tích-Bình giảng tác phẩm truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy – Ngữ Văn 10

  TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ MỊ CHÂU, TRỌNG...

  Phân tích-Bình giảng tác phẩm Tấm Cám – Ngữ Văn 10

  TẤM CÁM Đã là người Việt Nam, trong thời...

  Phân tích-Bình giảng tác phẩm Chử Đồng Tử – Ngữ Văn 10

  CHỬ ĐỔNG TỬ Nếu cần tìm một mối tình...

  Phân tích- Bình giảng tác phẩm Nhưng nó phải bằng hai mày – Ngữ Văn 10

  NHƯNG NÓ PHẢI BẰNG HAI MÀY Nhưng nổ phải...

  Phân tích-Bình giảng tác phẩm Tam đại con gà – Ngữ Văn 10

  TAM ĐẠI CON GÀ Tam đại con gà thuộc bộ...