Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Hình học

  Hệ thức trong tam giác vuông    Kiến...

  Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Bảng lượng giác – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Hình học

  Tỉ số lượng giác của góc nhọn Bảng lượng...

  Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Hình học

  Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông   Kiến...

  Ôn tập chương I – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Hình học

  Ôn tập chương I   Ví dụ 7 : Cho tam giác...

  Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Hình học

   Tính chất đối xứng của đường tròn     Kiến...

  Đường kính và dây của đường tròn – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Hình học

  Đường kính và dây của đường tròn     Kiến...

  Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Hình học

  Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm...

  Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Hình học

  Vị trí tương đối của đường thẳng và...

  Vị trí tương đối của hai đường tròn – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Hình học

  Vị trí tương đối của hai đường tròn     Kiến...

  Bài tập ôn chương II – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Hình học

   Bài tập ôn chương II Hình học 9   Ví...