Ôn tập : Khái niệm về phân số – Bài tập Toán lớp 5

Đang tải...

Câu hỏi và bài tập:

Bài 1:

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Phân số chỉ phần đã tô đậm của hình bên là:

Bài 2:

Viết vào ô trống theo mẫu:

Bài 3:

Viết các thương sau dưới dạng phân số:

8 : 15           ;                7 : 3            ;        45 : 100             ;                 11 : 26;

Bài 4:

Viết các số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số là 1

7           ;           26          ;           130           ;           500              

Bài 5:

Viết số thích hợp vào ô trống:

Đáp án:

Bài 1: 

Khoanh vào D

Bài 2:

Bài tập Toán lớp 5

Bài 3:

Bài 4:

Bài 5:

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.