Ôn tâp : Phép cộng và phép trừ hai phân số – Toán lớp 5

Đang tải...

Câu hỏi và bài tập:

Câu 25:

Tính:

Câu 26:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Câu 27:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho : 

           

Số thích hợp để viết vào ô trống là:

      A.  1         B.2         C.3         D.4           

Bài tập phần phân số thập phân – Toán lớp 5

Câu 28:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 29:

Một chai đựng nước mắm cân nặng 5/6 kg. Vỏ chai cân nặng 1/4 kg. 

Hỏi : 

Lượng nước trong chai cân nặng bao nhiêu ki-lo-gam?

Câu 30:

Bạn Hà ngày đầu đọc được 2/3 quyển sách, ngày thứ hai đọc được 1/3 quyển sách.

Hỏi:

Còn bao nhiêu phần quyển sách bạn Hà chưa đọc?

Đáp án:

Câu 25:

Phép cộng và phép trừ hai phân số Toán 5

Câu 26:

Phép cộng và phép trừ hai phân số Toán 5

Câu 27:

Vì :

nên số thích hợp để viết vào ô trống là 1.

Vậy phải khoanh vào A.

Câu 28:

Khoanh vào B

Câu 29:

HD: 
Lượng nước trong chai cân nặng là:

Câu 30:

HD:

Cả hai ngày bạn Hà đọc được là:

            Phép cộng và phép trừ hai phân số Toán 5

Phân số chỉ phần quyển sách bạn Hà chưa đọc là:

             

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.