Ôn tập : Tính chất cơ bản của phân số – Bài tập Toán lớp 5

Đang tải...

Câu hỏi và bài tập:

Bài 6:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Phân số  4/7 bằng phân số nào dưới đây?

Bài 7:

Rút gọn các phân số:

Ôn tập : Khái niệm về phân số – Bài tập Toán lớp 5

Bài 8:

Quy đồng mẫu số các phân số:

Bài 9:

Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số dưới đây:

 

Đáp án:

 

Bài 6:

Khoanh vào C

Bài 7:

Bài 8:

a) 

b) Chọn 12 là mẫu số chung ta có:

             Tính chất cơ bản của phân số Toán lớp 5

c) Chọn mẫu số chung là 24 ( vì 24 chia hết cho 4, 5, 20). Sau khi quy đồng mẫu số ta được:

             

d) 

                 Tính chất cơ bản của phân số Toán lớp 5

e) Chọn mẫu số chung là 20 ( vì 20 chia hết cho 4, 5, 20). Sau khi quy đồng mẫu số ta được :

                   

g) Chọn mẫu số chung là 12 ( vì 12 chia hết 3, 4,6) . Sau khi quy đồng mẫu số ta được:

                

Bài 9:

              

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.