Ôn tập : Phép nhân và phép chia hai phân số – Toán lớp 5

Đang tải...

Câu hỏi và bài tập:

Câu 31:

Tính:

Câu 32:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 33:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Câu 34:

Tìm x:

Câu 35:

Một tấm kính hình chữ chữu nhật có chiều dài 4/5 m, chiều rộng 1/2 m.

Tính diện tích tấm kính đó.

Câu 36:

Người ta hòa 1/2 l si-rô nho vào 7/4 l nước lọc để pha nước nho. Rót đều nước nho đó vào các cốc,

mỗi cốc chứa 1/4 l .

Hỏi rót được mấy cốc nước nho?

Câu 37:

Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp:

Câu 38:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hỗn số thích hợp để viết vào chỗ chấm dưới vạch của tia số trên là:

Câu 39:

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Câu 40:

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Câu 41:

Tính:

Câu 42:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số thích hợp để viết vào ô trống là:

A. 28        B.27            C.18           D.9

Ôn tâp : Phép cộng và phép trừ hai phân số – Toán lớp 5

Câu 43:

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

8m 5dm    ;     8m 7dm     ;     11cm 3mm   ;  1m 85cm    ;    6m 6cm

Mẫu:

Câu 44:

Đáp án:

Câu 31:

Câu 32:

Khoanh vào B.

Câu 33:

Câu 34:

Câu 35:

HD: Diện tích tấm kính đó là:

Câu 36:

HD: Số lít nước nho đã pha là:

Số cốc nước nho là:

Câu 37:

a) Viết:

Đọc : hai và ba phần tám.

b) Viết:

Đọc : một và năm phần chín.

Câu 38:

Khoanh vào C.

Câu 39:

Câu 40:

a) S      b) Đ    c) Đ    d) S.

Câu 41:

Câu 42:

Phép nhân và phép chia hai phân số

Vậy số thích hợp để điền viết vào ô trống là 27. Do đó phải khoanh vào B.

Câu 43:

Câu 44: 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.