Ôn tập : So sánh hai phân số – Bài tập Toán lớp 5

Đang tải...

Câu hỏi và bài tập:

Câu 10:

Điền dấu ( > < = ) thích hợp:

Câu 11:

So sánh các phân số sau bằng hai cách khác nhau:

Câu 12:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 13:

Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Câu 14:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Dãy phân số nào dưới đây được viết theo thứ tự từ lớn đến bé?

Ôn tập : Tính chất cơ bản của phân số – Bài tập Toán lớp 5

Câu 15:

Tìm các số tự nhiên x khác 0 để có:

Câu 16:

Tìm các số tự nhiên x khác 0 để có:

Câu 17:

Khoanh vào phân số không bằng các phân số còn lại:

Câu 18:

Em ăn 1/2 cái bánh, chị ăn 2/3 cái bánh như thế. Hỏi ai ăn nhiều bánh hơn?

 

Đáp án:

 

Câu 10:

          

        

Câu 11:

           

Câu 12:

Khoanh vào C

Câu 13:

            So sánh hai phân số bài tập Toán lớp 5

Câu 14:

Khoanh vào D

Câu 15:

So sánh hai phân số bài tập Toán lớp 5

Câu 16:

So sánh hai phân số bài tập Toán lớp 5

Câu 17:

Câu 18:

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.