Bài tập Mặt cầu – Mặt nón – Mặt trụ – Toán 12

Đang tải...

Bài tập Mặt cầu – Mặt nón – Mặt trụ

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. MẶT NÓN

1/  Mặt nón tròn xoay

2/  Hình nón tròn xoay   

3/  Công thức diện tích và thể tích của hình nón

4/  Tính chất:

II. MẶT TRỤ

1/  Mặt trụ tròn xoay

2/  Hình trụ tròn xoay

3/  Công thức tính diện tích và thể tích của hình trụ

4/  Tính chất:

III. MẶT CẦU

1/  Định nghĩa

2/  Vị trí tương đối của một điểm đối với mặt cầu

3/  Vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu

4/  Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt cầu

5/  Diện tích và thể tích mặt cầu

B. KỸ NĂNG CƠ BẢN

I. Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện

1/ Các khái niệm cơ bản

2/ Tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

3/ Cách xác định tâm và bán kính mặt cầu của một số hình đa diện cơ bản

II. KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...

 
 

Đang tải...

Related Posts

Bình luận