Bài tập Tọa độ trong không gian – Toán 12

Đang tải...

Bài tập Tọa độ trong không gian

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Hệ trục tọa độ trong không gian

2. Tọa độ của vectơ

3. Tọa độ của điểm

4. Tích có hướng của hai vectơ

5. Một vài thao tác sử dụng máy tính bỏ túi (Casio Fx570 Es Plus, Casio Fx570 Vn Plus, Vinacal 570 Es Plus )

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...

 


 
 

Đang tải...

Related Posts

Bình luận