Chữa bài tập sách giáo khoa, sách bài tập, tuyển tập các đề thi, tài liệu tham khảo, đề cương ôn tập các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4


 

Bài tập về phép nhân – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài tập  80. Đặt tính rồi...

Bài tập về phép chia – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài tập 109. Tính bằng hai cách...

Bài tập về dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 – Toán lớp 4

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:  127. Trong các số...

Bài tập phần Ki-lô-mét vuông – Toán lớp 4

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:  142. Viết số thích...

Bài tập phần hình bình hành – Toán lớp 4

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:  148. Khoanh vào chữ...

Bài tập phần phân số Toán lớp 4

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:  160. a) Hình tròn bên...

Bài tập phần hai phân số bằng nhau – Toán lớp 4

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 172. Khoanh vào các phân...

Bài tập phần rút gọn phân số – Toán lớp 4

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 177. Rút gọn các phân...

Bài tập phần quy đồng mẫu số các phân số – Toán lớp 4

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 180. Quy đồng mẫu số...

Bài tập phần so sánh các phân số – Toán lớp 4

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 185. 186. Viết dấu...