Chuyên đề: Dạng toán tính tuổi lớp 3

Đang tải...

Chuyên đề: Dạng toán tính tuổi lớp 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Thường dùng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải.

Hiệu số tuổi của 2 người không thay đổi theo thời gian.

Đang tải...

CÁC DẠNG TOÁN TÍNH TUỔI THƯỜNG GẶP Ở LỚP 3:

Ở lớp 3 các bài toán tính tuổi vẫn còn đơn giản nên có thể phân ra làm 3 dạng toán thường gặp như sau: Tuổi hiện nay, Tuổi trước đó, Tuổi sau đó.

Dạng 1: Tuổi hiện nay

Bài toán 1: Ba năm trước tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con.Biết tuổi con hiện nay là 10 tuổi.tính tuổi mẹ hiện nay.

Giải

Tuổi con 3 năm trước là :

10 – 3 = 7 (tuổi)

Tuổi mẹ 3 năm trước là :

7 x 5 = 35 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

35 + 3 = 38 (tuổi)

Đáp số : 38 tuổi

Dạng 2: Tuổi trước đó

Bài toán 2: năm nay con 7 tuổi. Tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi ba năm trước cả hai mẹ con là bao nhiêu tuổi.

Giải

Tuổi mẹ hiện nay là:

7 x 5 = 35 (tuổi)

Tuổi mẹ ba năm trước là:

35 – 3 = 32 (tuổi)

Tuổi con ba năm trước là:

7 – 3 = 4 (tuổi)

Tuổi mẹ và con ba năm trước là:

32 + 4 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Dạng 3: Tuổi sau đó

Bài toán 3: Mẹ sinh con năm 24 tuổi. khi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con thì mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi.

Bài giải:

Mẹ sinh con năm 24 tuổi có nghĩa là mẹ hơn con 24 tuổi.

Tuổi con lúc đó là

24: (4-1) = 8 (tuổi)

Tuổi mẹ lúc đó là

8 x 4 = 32 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 32 tuổi

Con: 8 tuổi

III. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Tuổi của bố Huy, mẹ Huy và tuổi của Huy cộng lại là 70 tuổi. Mẹ và Huy có tất cả 35 tuổi. Bố hơn Huy 30 tuổi. Hỏi tuổi của mỗi người?

Bài 2: Tuổi của Huy sau đây 3 năm gấp 3 lần tuổi của Huy trước đây 3 năm. Hỏi hiện nay Huy bao nhiêu tuổi?

Bài 3: Tuổi của Hiếu bằng 1/10 tuổi của bố và bằng 1/8 tuổi của mẹ. Bố hơn mẹ 8 tuổi. Hỏi Hiếu bao nhiêu tuổi?

Bài 4: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ?

Bài 5: Hiện tại mẹ hơn con 25 tuổi, hỏi 5 năm nữa mẹ hơn con bao nhiêu tuổi?

Bài 6: Hiện tại tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là 20 tuổi, hỏi 5 năm nữa tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là bao nhiêu tuổi?

Bài 7: Năm nay (năm 2011) Huy 10 tuổi và em của Huy 6 tuổi. Hỏi Huy sinh năm nào? Đến năm 2018 em của Huy bao nhiêu tuổi?

Bài 8: Hiện nay em 4 tuổi còn anh 10 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp đôi tuổi em?

Bài 9: Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Hỏi khi tuổi em tăng lên gấp đôi thì tuổi anh gấp mấy lần tuổi em?

Đang tải...

Related Posts

Bình luận