Bài tập Tổng – tỉ, Hiệu – tỉ – Toán bồi dưỡng lớp 4

Đang tải...

Bài tập Tổng – tỉ, Hiệu – tỉ

I, Bài tập cơ bản

Bài 1. Một đội công nhân sửa xong 1 quãng đường  trong 3 ngày. Ngày đầu người ta sửa được 1/2 quãng đường, ngày thứ hai sửa được 1/3 quãng đường đó.Hỏi ngày thứ ba người ta sửa được mấy phần quãng đường đó?

Bài 2. Một mảnh vài dài 5m dùng để may túi, mỗi cái túi may hết 2/3m vải.Hỏi may 6 cái túi như thế thì còn lại mấy mét vải?

Đang tải...

Bài 3. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó 3/5 là số bạn nữ.Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn nữ, bao nhiêu bạn nam?

Bài 4. Một người bán 75kg gạo trong ba lần.Lần đầu người đó bán 25kg gạo, lần thứ hai bán 2/5 số gạo còn lại.Hỏi lần thứ ba người đó bán bao nhiêu kg gạo?

Bài 5. Người thợ may cắt lấy 2/5 chiều dài tấm vải được 6m. Hỏi lúc đầu tấm vải đó dài bao nhiêu m?

Bài 6. Người ta lấy ra 7/10 lượng gạo trong một bao gạo thì trong bao còn lại 15 kg gạo.Hỏi lúc đầu bao gạo có bao nhiêu kg gạo?

Bài 7. Đàn gà có 90 con, trong đó số gà mái gấp 5 lần số gà trống.Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con gà?

Bài 8. Tổng của 2 số bằng 64.Tìm hai số đó, biết rằng nếu gấp số bé lên 3 lần thì được số lớn.

Bài 9. Tổng của 2 số bằng 91.Tìm hai số đó, biết rằng nếu giảm số lớn đi 6 lần thì được số bé.

Bài 10. Một hình chữ nhật có chu vi 192m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Đang tải...

Đang tải...

Related Posts

Bình luận