Đề thi tuyển sinh THPT chuyên Toán lớp 10 Quốc học Huế năm 2008-2009

Đang tải...

 

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN TOÁN QUỐC HỌC HUẾ

Năm học 2008-2009

Thời gian: 150 phút

Bài 1:

a) Không sử dụng máy tính bỏ túi, hãy chứng minh đẳng thức:

b) Giải hệ phương trình : 

Đề thi tuyển sinh chuyên Toán THPT Quốc học Huế

>>Xem đáp án tại đây. 

Bài 2:

Cho phương trình: x^4  – 2mx^4  + 2m -1 = 0.

Tìm giá trị m để phương trình có bốn nghiệm x1, x2, x3, x4 sao cho: x1 < x2 < x3 < x4 và x4 – x1 = 3( x3 – x2).

>>Xem đáp án tại đây. 

Bài 3 : 

Cho đường tròn (O), đường kính AB. Gọi c là trung điểm của bán kính OB và (S) là đường tròn đường kính AC. Trên đường tròn (O) lấy hai điểm tùy ý phân biệt M, N khác A và B. Gọi P, Q lần lượt là giao điểm thứ hai của AM và AN với đường tròn (S).

Chứng minh rằng đường thẳng MN song song với đường thẳng PQ.

Vẽ tiếp tuyến ME của (S) với E là tiếp điểm. Chứng minh:$latex {ME}^2 = MA . MP.

Vẽ tiếp tuyến NF của (S) với F là tiếp điểm. Chứng minh: ME / NE = AM / AN.

>>Xem đáp án tại đây. 

Bài 4:

Tìm số tự nhiên có bốn chữ số (viết trong hệ thập phân) sao cho hai điều kiện sau đồng thời được thỏa mãn:

(i) Mỗi chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng liền trước.

(ii) Tổng p + q lấy giá trị nhỏ nhất, trong đó p là tỉ số của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị còn q là tỉ số của chữ số hàng nghìn và chữ số hàng trăm.

>>Xem đáp án tại đây. 

Bài 5:

Một tấm bìa dạng tam giác vuông có độ dài ba cạnh là các số nguyên. Chứng minh rằng có thể cắt tấm bìa thành sáu phần có diện tích bằng nhau và diện tích mỗi phần là số nguyên.

>>Xem đáp án tại đây. 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận