Một số bài toán giải bằng phép nhân, phép chia liên quan đến “rút về đơn vị” – Toán lớp 3

Đang tải...

MỘT SỐ BÀI TOÁN GIẢI  BẰNG PHÉP NHÂN,

 PHÉP CHIA LIÊN QUAN ĐẾN “RÚT VỀ ĐƠN VỊ”

1. Có 5 cái can đựng đầy 50 lít dầu hoả. Hỏi 7 can như vậy đựng đầy bao nhiêu lít dầu hoả?

2. Người ta xay 100 kg thóc thì được 70 kg gạo. Hỏi xay 200 kg thóc thì được bao nhiêu kg gạo?.

3. Bạn An đếm số bút chì đựng trong hộp, nếu đếm theo chục thì được 6 chục bút chì. Hỏi nếu đếm theo tá thì được bao nhiêu tá bút chì?

4. Có 728 bao gạo, lần thứ nhất xuất khẩu 1/8 số gạo đó, lần thứ hai xuất gấp 3 lần thứ nhất. Hỏi cònlại bao nhiêu bao gạo?

5. Lớp em có 29 bạn nữ và 23 bạn nam. Cô giáo xếp vừa đủ 4 bạn ngồi vào một bàn. Hỏi lớp em có bao nhiêu bàn học sinh?

6. Mua 2kg đường hết 9. 000 đồng. Hỏi mua 4kg đường hết bao nhiêu tiền (tính 2 cách)?.

7. Ba thùng như nhau đựng 27 lít dầu. Hỏi 63 lít dầu thì phải đựng trong mấy thùng?.

8. Khối lớp 3 của trường Đoàn kết có 180 học sinh trong đó có 1/5 số học sinh đạt học sinh xuất sắc. 1/4 số học sinh đạt học sinh giỏi. Hỏi số học sinh xuất sắc kém số học sinh giỏi là bao nhiêu?.

9. Lúc đần nhà trường thuê 3 xe ôtô để chở 120 học sinh khối ba đi tham quan. Sau đó có 80 học sinh khối bốn đi cùng. Hỏi phải thuê tất cả bao nhiêu ôtô đồng loại để chở học sinh, khối ba và khối bốn đi tham quan?.

10. Đầu năm nhà trường tuyển vào lớp học phổ cập 40 học sinh và đóng đủ 10 bộ bàn ghế để các em học. Sau lại vận động thêm một số em vào lớp nữa thành ra phải đóng tất cả 12 bộ bàn ghế mới đủ chỗ cho các em. Hỏi số học sinh vận động thêm vào lớp là bao nhiêu em?. 

 

>> Tải xuống tài liệu tại đây.

>> Xem thêm: Bài tập Chia một tổng một hiệu cho một số

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận