Bảng nhân 6 – Bài tập Toán 3

Đang tải...

Hoc360.net xin giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh lớp 3 : Bảng nhân 6 – Bài tập Toán. Tài liệu phù hợp với Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình học. Các bài tập này được sắp xếp theo thứ tự nêu trong Toán 3 và trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán lớp 3 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiết 18. Bảng nhân 6 – Toán 3

1. Tính nhẩm:

6 × 4 = ……..

6 × 6 = ……..

6 × 8 = ……..

6 × 1 = ……..

6 × 3 = ……..

6 × 5 = ……..

6 × 9 = ……..

6 × 2 = ……..

6 × 7 = ……..

6 × 10 = ……..

0 × 6 = ……..

6 × 0 = ……..

2. Mỗi thùng có 6dầu. Hỏi 5 thùng như thế có tất cả bao nhiêu lít dầu ?

                                                Bài giải

3. Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

4. Điền vào “>, <, =” vào chỗ chấm :

6 × 3   …    6 × 3 + 6

6 × 4   …    5 × 4

2 × 6   …    6 × 2

Xem thêm tài liệu đầy đủ ở dưới đây

Đang tải...

>> Tải file về  TẠĐÂY.

>> Xem thêm :

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận