Luyện tập bảng nhân 6 – Bài tập Toán 3

Đang tải...

Hoc360.net xin giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh lớp 3 : Luyện tập bảng nhân 6 – Bài tập Toán 3. Tài liệu phù hợp với Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình học. Các bài tập này được sắp xếp theo thứ tự nêu trong Toán 3 và trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán lớp 3 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiết 18. Luyện tập bảng nhân 6 – Bài tập Toán 3

1. Tính nhẩm:

a) 6 × 5 = ……..

6 × 7 = ……..

6 × 9 = ……..

b) 6 × 2 = ……..

2 × 6 = ……..

6 × 10 = ……..

6 × 8 = ……..

6 × 6 = ……..

3 × 6 = ……..

6 × 3 = ……..

6 × 2 = ……..

6 × 3 = ……..

6 × 4 = ……..

6 × 5 = ……..

5 × 6 = ……..

2. Tính :

a) 6 × 9 + 6 = …………………                    b) 6 × 5 + 29 = …………………

c) 6 × 6 + 6 = …………………

3. Mỗi học sinh mua 6 quyển vở. Hỏi 4 học sinh bao nhiêu quyển vở?

                                                Bài giải

4. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 12;  18;  24;  …;  …;  …;  … .

b) 18;  21;  24;  …;  …;  …;  … .

5. Giải bài toán theo toán tắt sau :

1 hộp : 6 chai nước mắm

5 hộp : … chai ?

                                                Bài giải

Xem thêm tài liệu đầy đủ ở dưới đây

Đang tải...

>> Tải file về  TẠĐÂY.

>> Xem thêm :

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận