Dạng bài tập về Cắt ghép hình – Toán lớp 3

Đang tải...

1. Cho hình vuông hãy cắt hình vuông thành 4 tam giác bằng nhau rồi ghép lại thành 2 hình vuông bằng nhau.

2. Cắt hình bên thành 2 mảnh để ghép lại thành một hình tam giác.

3. Cho một hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau. Bằng 2 nhát cắt hãy cắt hình đó và ghép thành 2 hình vuông bằng nhau.

4. Cho một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 chiều rộng. Dùng 3 nhát hãy cắt hình đó rồi ghép thành 2 hình vuông.

5. Cho một hình vuông em hãy cắt hình vuông đó thành 4 nhát cắt rồi ghép thành 3 hình vuông. Trong đó có hai hình có diện tích bằng nhau.

6. Cho hình chữ thập hãy cắt thành 3 mảnh rồi ghép lại thành một hình chữ nhật 

7. Cho hình chữ thập hãy cắt chữ thập đó thành 4 mảnh rồi ghép thành một hình vuông.

8. Cho hình chữ thập hãy cắt chữ thập đó thành 5 mảnh rồi ghép thành một hình vuông.

9. Hãy cắt hình bên thành 5 mảnh rồi ghép thành một hình vuông.

10. Một hình chữ nhât có chiều dài 9cm chiều rộng 4cm. Hãy cắt hình chữ nhật đó thành 2 mảnh rồi ghép thành một hình vuông. 

 

>> Tải xuống tài liệu tại đây.

>> Xem thêm: Bài toán trồng cây.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận