Tuần 4 – Giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đang tải...

Giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

TUẦN 4  

TẬP ĐỌC

MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

– Hiểu được nghĩa một số từ ngữ khó trong bài: chính trực, di chiếu, phò tá, tham tri chính sự, gián nghi đại phu,….

– Hiểu ND bài : Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân vì nước của Tô Hiến Thành – vị quan nổi tiếng cương trực thời xưa. (thông qua trả lời các câu hỏi trong SGK)

2. Kĩ năng

   – Đọc rành mạch, trôi chảy biết đọc phân biệt lời các nhân vật, bước đầu đọc diễn cảm được một đoạn trong bài.

3. Thái độ

– Giáo dục HS biết sống ngay thẳng và tôn trọng những người chính trực

4. Góp phần phát triển năng lực

Năng lực tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ,…

*GDKNS: Xác định giá trị ; Nhận thức về bản thân, tư duy phê phán .

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng

   – GV: Tranh minh họa SGK, bảng phụ ghi câu, đoạn cần luyện đọc.

   –  HS: SGK, vở,..

2. Phương pháp, kĩ thuật

– Phương pháp:  Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, đóng vai

– Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Đang tải...

Đang tải...

Đang tải...

Đang tải...

Đang tải...

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận