Ôn Tập : Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó trang 150 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải...

câu 1. số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số đó là \frac{2}{5} Tìm hai số đó.

Bài giải:

Giải:

Theo sơ đồ hiệu số phần bằng nhau là:

   5 – 2 = 3 (phần)

Số thứ nhất là:

   123 : 3 x 2 = 82

Số thứ hai là:

   82 + 123 = 205

 Đáp số: Số thứ nhất: 82;

              Số thứ hai: 205.

Câu 2. Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng \frac{2}{7} tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người.

Bài giải:

Ta có sơ đồ:                                               

Giải:

Theo sơ đố, hiệu số phần bằng nhau là:

     7 – 2  = 5 (phần)

Tuổi con là:

     25 : 5 x 2 = 10 ( tuổi)

Tuổi mẹ:          ;                              

    10 + 25 = 35 (tuổi)

Đáp số: Con: 10 tuổi;

              Mẹ: 35 tuổi.

Câu 3. Hiệu của hai số bằng số bé nhất có ba chữ số. Tỉ số của hai số đó là  \frac{5}{9} . Tìm hai số đó.

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Giải:

Số bé nhất có ba chữ số là 100.

Vậy hiệu của hai số là 100.

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

   9 – 5 = 4 (phần )

Số bé là:

100 : 4 x 5 = 125

Số lớn là:

125 + 100 = 225

Đáp số: Số bé: 125;

              số lớn: 225.

 

 

Xem thêm luyện tập trang 151 tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận