Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 4 – Hà Đông năm 2003 – 2004

Đang tải...

Bài 1: ( 5 điểm ) Tính giá trị của biểu thức bằng cách hợp lý :

Bài 2: (5 điểm) Thay các chữ trong các phép tính sau bằng những chữ số thích hợp :

Bài 3: ( 5 điểm )

Một kho lương thực đợt một nhập số gạo bằng 3/4 số gạo của đợi hai nhập và thêm 50 tấn ; đợt ba nhập số gạo ít hơn số gạo của hai đợt đầu là 1700 tạ. Biết rằng cả ba đợt nhập được 7210 tấn . Hỏi mỗi đợt nhập được bao nhiêu lần gạo?

Bài 4: ( 5 điểm )

Một sân trường hình chữ nhật có chu vi bằng 240 m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.

a/ Tính diện tích của sân trường.

b/ Để mở rộng sân chơi cho học sinh nhà trường đã tăng chiều dài và chiều rộng của sân trường lên cùng một số đo, được một sân mới hình chữ nhạt có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính diện tích phần mở rộng và số đo đã tăng ở chiều dài, chiều rộng.

 

>> Tải tài liệu PDF đầy đủ và miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Các bài toán về phân số – Lớp 4

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận