Ôn tập các số đến 100.000 trang 3 sách giáo khoa Toán lớp 4

  Ôn tập Các số đếm 100. 000 ( trang 3 SGK ) Câu...

  Ôn tập : Luyện tập trang 7 sách giáo khoa toán lớp 4

  Lưu ý: Muốn tìm chu vi hình vuông, ta lấy...

  Ôn tập : Các số sáu chữ số trang 8 sách giáo khoa

  Câu 1 : viết theo mẫu a) Mẫu Đọc số...

  Ôn tập : Luyện tập trang 10 sách giáo khoa toán lớp 4

  Câu 1. Viết theo mẫu : Bài giải : Câu 2. a)...

  Ôn tập : So sánh các số có nhiều chữ số trang 12 sách giáo khoa toán lớp 4

  Câu 1. Điền dấu > ; = ; < vào chỗ...

  Ôn tập : Triệu và lớp triệu trang 13 sách giáo khoa – toán lớp 4

  Câu 1 .Đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến...

  Ôn tập : Triệu và lớp triệu ( tiếp theo ) trang 14 sách giáo khoa toán lớp 4

  Câu 1.Viết và đọc số theo bảng : Bài giải...

  Ôn tập : Luyện tập trang 16 sách giáo khoa – toán lớp 4

  Câu 1. Viết theo mẫu Bài giải :    Câu...

  Ôn tập : Luyện tâp trang 17 sách giáo khoa – Toán lớp 4

  Câu 1. Đọc số và nêu giá trị của chữ...

  Ôn tâp: Các số đếm 100 000 tiếp theo – SGK trang 5 – Toán lớp 4

  Câu 1 . Tính nhẩm: a) 6000 + 2000 – 4000 ...