Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

  Giải bài 1 sách vật lý 9 dòng điện C1 (SGK,...

  Bài 2. Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

  Giải bài 2 sách vật lý 9 định luật Ôm C1...

  Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

  Giải bài 4 vật lý 9 đoạn mạch nối tiếp C1...

  Bài 5. Đoạn mạch song song – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

  C1 (SGK, trang 14) Quan sát sơ đồ mạch điện...

  Bài 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

  Giải bài 6 sách vật lý 9 định luật Ôm BÀI...

  BÀI 7. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

  Giải bài 7 Vật Lý 9 điện trở dây dẫn C1...

  Bài 8. Sự phụ thộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

  Giải bài 8 Vật Lý 9 điện trở tiết diện C1...

  Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

  Giải bài 9 vật lý 9 R phụ thuộc p C1 (SGK,...

  Bài 10. Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

  Giải bài 10 vật lý 9 điện trở kĩ thuật C1...

  Bài 11. Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

  Giải bài 11 vật Lý 9 công thức tính R BÀI...