Bài 2. Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Đang tải...

Giải bài 2 sách vật lý 9 định luật Ôm

C1 (SGK, trang 7) Tính thương số U/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước.

Lời giải:

Bảng 1, trang 4 SGK

Giải bài 2 sách vật lý 9 định luật Ôm

Bảng 2, trang 5 SGK

Giải bài 2 sách vật lý 9 định luật Ôm

C2 (SGK, trang 7) Nhận xét giá trị của thương số U/I đối với mỗi dây dẫn và với hai dây dẫn khác nhau.

Lời giải:

– Đối với mỗi dấy dẫn thì giá trị của thương số U/I không đổi.

– Với hai dây dẫn khác nhau thì thương số U/I có giá trị khác nhau.

C3 (SGK, trang 8) Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở 12 Ω và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,5 A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó.

Lời giải:

Khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn là:

U = I.R = 0,5.12 = 6 (V)

C4 (SGK, trang 8) Đặt cùng một hiệu điện thế vào đầu các dây dẫn có điện trở R_{1}  và R_{2}  = 3R_{1} . Dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Lời giải:

R_{1} > R_{2} nên I_{1} < I_{2} . Dòng điện chạy qua dây dẫn có điện trở R_{1} có cường độ lớn hơn.

Ta có:

Xem thêm Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp – Giải bài tập SGK Vật Lý 9 tại đây

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận