Bài 11. Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Đang tải...

Giải bài 11 vật Lý 9 công thức tính R

BÀI 1 (SGK, trang 32)

Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3 mm^{2}  được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

Gợi ý cách giải :

– Tính điện trở của dây dẫn: R = 110Ω

– Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

Lời giải:

Điện trở của dây dẫn:

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn:

BÀI 2 (SGK, trang 32) Một bóng đèn khi sáng hơn binh thường có điện trở R_{1}  = 7,5Ω và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là I = 0,6A. Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U = 12V như sơ đồ hình 11.1.

Giải bài 11 vật Lý 9 công thức tính R

a) Phải điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R_{2}  là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường?

b) Biến trở này có điện trở lớn nhất là R_{b}  = 30Ω với cuộn dây dẫn được làm bằng hợp kim nikelin có tiết diện S = 1mm^{2} . Tính chiều dài l của dây dẫn dùng làm biến trở này.

GỢI Ý CÁCH GIẢI

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp: R = R_{1}  + R_{2}  . Từ đó suy ra R_{2}  .

b) Từ công thức tính điện trở suy ra công thức tính chiều dài của dây dẫn và thay số.

Giải:

a) Cách 1:

Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp:

Biến trở có trị số:

R_{2} = R - R_{1} = 20 – 7,5 = 12,5 (Ω)

Cách 2:

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là:

U_{1} = I.R_{1} = 0,6.7,5 = 4,5 (V)

Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở là:

U_{2} = U - U_{1} = 12 – 4,5 = 7,5 (V)

Điện trở của biến trở là:

b) Chiều dài của dây dẫn làm biến trở là:

BÀI 3 (SGK, trang 33) Một bóng đèn có điện trở R_{1}  = 600Ω được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R_{2}  = 900Ω vào hiệu điện thế U_{MN}  = 220V như sơ đồ hình 11.2. Dây nối từ M tới A và từ N tới B là dây đồng, có chiều dài tổng cộng là l = 200m và có tiết diện S = 0,2mm^{2}  . Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn tới A và B.

Giải:

a) Vì: R_{1} //  R_{2} nên:

Điện trở của dây nối là:

R_{12} nt R_{d}   nên:

R_{MN} R_{12} R_{d} = 360 + 17 = 377(Ω)

b) Cách 1:

Cường độ dòng điện ở mạch chính:

R_{1} //  R_{2}  nên hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn:

U_{1} = U_{2}  = U_{12} = I.R_{12} ≈ 210 (V)

Cách 2:

R_{12} nt R_{d} nên:

Xem thêm Bài 12. Công suất điện – Giải bài tập SGK Vật Lý 9 tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận