Bài 4 Bài Tập Lập Số Tự Nhiên – Học Tốt Toán 4

Đang tải...

Các bài tập về lập số dưới đây sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức về cách lập số tự nhiên có các chữ số khác nhau trong chương trình Toán 4.

BÀI 4. LẬP SỐ TỰ NHIÊN

1. Tính tổng các số sau (a ≠ b ≠ c và ≠ 0)

ab + ba + ac + ca + bc + cb biết a + b + c = 12

2. Cho 3 chữ số 4, 6 và x, từ 3 chữ số đó người ta lập được 6 số có 3 chữ số khác nhau. Tổng 6 số đó là 3330. Tìm x.

3. Cho 4 chữ số 5, 7, 8 và x. Người ta lập được 18 số có 3 chữ số khác nhau.

a) Tìm x

b) Tính tổng của 18 số đó

4. Với 4 chữ số 2, 3, x và y. Người ta lập được 18 số có 4 chữ số khác nhau. Tổng của 18 số đó là 64440. Tìm x và y biết x > y.

5. Tính tổng của tất cả các số có 2 chữ số khác nhau đều lẻ.

6. Tính tổng của tất cả các số 2 chữ số khác nhau đều chẵn.

7. Không cần làm tính hãy so sánh giá trị của M và N

M ×88 = 88 × 1090

(N + 1090) × 256 = (984 + 1090) × 256

8. Viết số tự nhiên A. Biết A là số có 7 chữ số khác nhau.

a) Lớn nhất

b) Bé nhất

9. Viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau sao cho tổng 4 chữ số đó bằng 7 rồi tính tổng tất cả các số đó bằng cách nhanh nhất.

10. Người ta viết lên 3 mảnh bìa, mỗi mảnh, bìa 1 chữ số. Ghép tất cả các mảnh bìa lại ra được 6 số có 3 chữ số khác nhau, tổng của 6 số đó là 3330. Tìm 3 chữ số viết trên 3 mảnh bìa biết 3 chữ số đó là 3 số tự nhiên liên tiếp.

>> Tải trọn bộ tài liệu miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Bài 3 Lập Số Có Các Chữ Số Khác Nhau – Toán 4

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận