Bài 3 Lập Số Có Các Chữ Số Khác Nhau – Toán 4

Đang tải...

Bài viết cung cấp các kiến thức cơ bản và các bài tập giúp các bạn học sinh lớp 4 nắm chắc được các quy tắc lập số từ các chữ số khác nhau. Chúc các bạn học tốt Toán 4!

BÀI 3. LẬP SỐ

Bài học:

Viết các số có các chữ số khác nhau nghĩa là trong mỗi số mỗi chữ số chỉ được viết 1 lần.

Chữ số 0 không thể làm hàng cao nhất của 1 số được.

Khi tính tổng phải nhận xét mỗi chữ số đứng ở mỗi hàng.

Bài tập:

1. Cho 4 chữ số 1,3, 5, 7 viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau.

2. Cho 4 chữ số 2, 4, 6, 8 viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau.

3. Cho 4 chữ số 1, 2, 3 và 0 viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau.

4. Cho 4 chữ số 4, 5, 6 và 0 viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau.

5. Cho 3 chữ số 2, 3 và 5 lập tất cả các số có 3 chữ số khác rồi tính tổng tất cả các số đó bằng cách nhanh nhất

6. Cho 3 chữ số 6, 7 và x. Người ta lập được 4 số có 3 chữ số khác nhau.

a) Tìm x

b) Tính tổng của 4 số đó.

7. Cho 4 chữ số 1, 2, 3, 4. Lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau rồi tính tổng tất cả các số đó bằng cách thuận tiện nhất.

8. Cho 4 chữ số 2, 3, 5 và 0. Lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau rồi tính tổng bằng cách nhanh nhất.

9. Cho 4 chữ số 1, 2, 5, 7. Lập tất cả các số có 4 chữ số khác nhau rồi tính tổng tất cả các số đó bằng cách thuận tiện nhất.

10. Cho 4 chữ số 1, 2, 7 và 0. Lập tất cả các số có 4 chữ số mà trong mỗi số mỗi chữ số chỉ được viết 1 lần rồi tính tổng tất cả các số đó bằng cách nhanh nhất.

>> Tải trọn bộ tài liệu miễn phí tại đây. 

>> Xem thêm: Bài 2 Cấu tạo thập phân của số, Thứ tự so sánh số – Toán 4

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận