Bài 29 Luyện Tập Hai Hiệu Số – Toán 4

Đang tải...

Sau khi đã nắm được quy tắc tìm số khi biết hai hiệu số, chúng ta hãy cùng luyện tập hai hiệu số hiệu quả với các dạng bài tập dưới đây.

BÀI 29. LUYỆN TẬP HAI HIỆU SỐ

1. Bạn Tâm mang tiền đi chợ định mua mấy quả cam, nếu mua loại 500 đồng 1 quả thì thừa 200 đồng, nếu mua loại 700 đồng 1 quả thì thiếu 1.400 đồng. Hỏi:

a) Số cam định mua là mấy quả?

b) Nếu mua loại 600 đồng 1 quả thì mua được mấy quả?

2. Hai người cùng nhận dệt một số chiếu như nhau. Mỗi ngày người thứ nhất dệt được 8 cái, người thứ hai dệt được 10 cái. Sau một số ngày cùng dệt người thứ nhất còn phải dệt 60 cái, người thứ hai còn phải dệt 40 cái. Hỏi mỗi người nhận dệt bao nhiêu cái chiếu?

3. Hai bạn Việt và Phương nhận dệt một số mành như nhau. Hai bạn bắt đầu dệt cùng một ngày, mỗi ngày Việt dệt được 32 cái, Phương dệt được 28 cái. Sau một số ngày đã dệt, Việt còn phải dệt 224 cái, Phương còn phải dệt 252 cái thì mới hoàn thành. Hỏi:

a) Hai bạn đã dệt được mấy ngày?

b) Mỗi bạn nhận dệt bao nhiêu cái mành?

4. Bể nước thứ nhất chứa 800 lít, bể thứ hai chứa 1200 lít. Người ta tháo ra cùng một lúc ở bể thứ nhất 15 lít 1 phút, ở bể thứ hai 25 lít 1 phút. Hỏi sau bao lâu số nước còn lại ở hai bể bằng nhau.

5. Một tàu nhanh đi từ A đến B đài 276km mỗi giờ đi được 54km. Một tàu khác đi từ C đến B dài 180km mỗi giờ đi được 30km. Hỏi sau bao lâu 2 tàu cùng cách B một khoảng cách bằng nhau. Biết 2 tàu xuất phát cùng một lúc.

6. Hiện nay mẹ 36 tuổi, con trai 10 tuổi, con gái 5 tuổi. Hỏi mấy năm sau tuổi mẹ bằng tổng số tuổi 2 con?

7. Mẹ cho An một số tiền để mua vở. Nếu An mua loại 1500 đồng 1 quyển thì thừa 2000 đổng, nếu An mua loại 2100 đồng 1 quyển thì thiếu 5200 đồng một quyển. Do đó An mua loại 2000 đồng 1 quyển. Hỏi với số tiền mẹ cho An mua được bao nhiêu quyển vở loại 2000 đồng?

8. Hỡi cô rửa bát bên ao

Nhà ông khách khứa có bao nhiêu người?

Đáp rằng 6 người 1 cỗ thừa 1 cỗ

Năm người 1 cỗ thiếu 1 mâm

Tính đi tính lại chẳng thông

Nhờ anh trò giỏi tính cùng được không?

9. An đi từ A đến B mỗi giờ đi được 10km, Bình cũng đi từ A đến B mỗi giờ đi được 12km. Bình đi sau An 45 phút nhưng lại đến sớm hơn An 15 phút. Tính quãng đường AB.

10.

a) Tính: 10 + 20 + 30 + 40 +… + 180 + 190

b) Tìm ab biết ab × 7 = a0b (0 là chữ số không)

>> Tải trọn bộ tài liệu miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Bài 28 Tìm Hai Số Khi Biết Hai Hiệu Số – Toán 4

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận