Bài 28 Tìm Hai Số Khi Biết Hai Hiệu Số – Toán 4

Đang tải...

Mời các bạn học sinh tham khảo cách tìm hai số khi biết hai hiệu số cùng một số bài tập giúp các bạn có thể luyện tập hiệu quả dạng bài tập Toán này.

BÀI 28. TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HAI HIỆU SỐ

Bài học:

Phải xác định được 2 hiệu số

Số cần tìm = Thương của 2 hiệu số

Bài tập:

1. Nếu chia mỗi người 2 quả táo thì còn thừa 12 quả. Nếu chia mỗi người 3 quả thì còn lại 2 quả. Hỏi có bao nhiêu người được chia táo? Số táo có bao nhiêu quả?

2. Cô giáo chia vỡ cho học sinh. Nếu chia mỗi em 3 quyển thì thừa 47 quyển. Nếu giữ lại 2 quyển làm sổ thi đua của lớp thì đủ chia mỗi em 4 quyển. Hỏi:

a) Lớp có, bao nhiêu học sinh?

b) Cô giáo có bao nhiêu quyển vở?

3. Cô giáo thưởng bút cho học sinh giỏi. Nếu thưởng mỗi em 4 bút thì thừa 12 bút. Nếu thưởng mỗi em 6 bút thì thiếu 8 bút. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi và cô có bao nhiêu cái bút?

4. Cô chia kẹo, bánh cho các cháu. Số lượng bánh bằng số lượng kẹo. Nếu chia mỗi cháu 3 bánh thì thừa 2 bánh. Nếu chia mỗi cháu 5 kẹo thì thiếu 28 cái. Tính số kẹo, số bánh và số cháu được chia?

5. Một đơn vị bộ đội sang sông, nếu mỗi thuyền chở 20 người thì có 16 người chưa được sang, nếu mỗi thuyền chở 24 người thì thừa một thuyền. Hỏi đơn vị có bao nhiêu người?

6. Ở một lớp học nếu xếp mỗi bàn 4 bạn thì. 1 bạn chưa có chỗ ngồi, nếu xếp mỗi bàn 5 bạn thì thừa 2 bàn. Hỏi lớp có bao nhiêu em học sinh?

7. Tìm một số biết nếu chia số đó cho 7 thì dư 4. Nếu chia số đó cho 9 thì dư 8 và thương giảm 2 đơn vị.

8. Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan. Nếu xếp mỗi xe 36 em thì 5 em không có chỗ ngồi, nếu xếp mỗi xe 40 em thì thừa 15 chỗ ngồi. Hỏi:

a) Trường đó thuê mấy xe?

b) Số học sinh đi tham quan là bao nhiêu?

9. Tính:

phép tính

10. Toán cổ:

Tang tảng trời vừa mới rạng đông

Chị em rủ nhau đi hái hồng

Mỗi người 5 quả thừa 5 quả

Mỗi người 6 quả một ngư cá không

Hỏi có mấy chị đi hái hồng và cây hồng có bao nhiêu quả?

>> Tải trọn bộ tài liệu miễn phí tại đây. 

>> Xem thêm: Bài 27 Các Bài Toán Về Đại Lượng – Học Tốt Toán 4

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận