Tuần 34 – Giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đang tải...

Giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tập đọc

LỚP HỌC TRÊN ĐƯỜNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

– Hiểu nội dung: Sự quan tâm tới trẻ em của cụ Vi-ta-li và sự hiếu học của Rê-mi. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).

– HS M3,4 phát biểu được những suy nghĩ về quyền học tập của trẻ em (câu hỏi 4).

2. Kĩ năng: Biết đọc diễn cảm bài văn, đọc đúng các tên riêng nước ngoài. 

3. Thái độ: Giáo dục học sinh tinh thần ham học hỏi. 

4. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

– Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng

       – GV: + Tranh minh hoạ bài học trong sách giáo.

                 + Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn HS đọc diễn cảm.

       – HS: SGK, vở

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

       – Vấn đáp, quan sát, thực hành, thảo luận nhóm, trò chơi…

       – Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

 

Đang tải...

Đang tải...

Đang tải...

Đang tải...

Đang tải...

 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận