Soạn Lịch Sử 6 Chương 3 Xã hội cổ đại (Kết nối tri thức)

Đang tải...

Trong chương 3 xã hội cổ đại Lịch Sử 6 Kết nối tri thức, các em sẽ được tìm hiểu về các nền văn minh cổ đại tiêu biểu như Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp và La Mã.

CHƯƠNG 3

XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Khoảng cuối thiên niên kỉ IV TCN, con người bắt đầu bước vào thời đại xã hội có giai cấp, nhà nước. Với những công cụ bằng đá và đồng thô sơ, các cư dân cổ đại đã từng bước chinh phục tự nhiên, dần tạo lập cuộc sống ổn định. Chiến tranh giữa các nhà nước cũng thường xuyên diễn ra…

Hơn tất cả, những giá trị văn hoá vật chất, tinh thần mà con người cổ đại tạo ra đã có đóng góp to lớn cho lịch sử văn minh nhân loại. Trong số đó rất nhiều giá trị còn được truyền lại đến ngày nay.

TRONG CHƯƠNG NÀY, EM SẼ ĐƯỢC TÌM HIỂU

  • Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại
  • Ấn Độ cổ đại
  • Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
  • Hy Lạp và La Mã cổ đại

TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BÀI HỌC SAU:

Bài 7. Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

Bài 8. Ấn Độ cổ đại

Bài 9. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Bài 10. Hy Lạp và La Mã cổ đại

>> Xem thêm: Bài 6 Sự chuyển biến và phân hoá từ xã hội nguyên thuỷ

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận