Phương trình, bất phương trình logarit – Tài liệu ôn thi THPTQG

Loading...

Phương trình, bất phương trình logarit

I. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

Dạng 1: Phương trình lôgarit cơ bản

Dạng 2: Đưa về cùng cơ số

Loading...

Dạng 3: Phương pháp đặt ẩn phụ

Dạng 4: Biến đổi đưa về phương trình tích

Dạng 4: Sử dụng tính đơn điệu của hàm số

Dạng 6: Một số dạng phương trình khác

II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

Dạng 1: Bất phương trình lôgarit dạng cơ bản

Dạng 2: Đưa về cùng cơ số

Dạng 3: Phương pháp đặt ẩn phụ

Dạng 4: Sử dụng tính đơn điệu của hàm số

Dạng 5: Một số dạng phương trình khác

Loading...
Loading...

Xem thêm:

►Chuyên đề Tính đơn điệu của hàm số – Tài liệu ôn thi THPTQG tại đây.

►Tài liệu ôn thi THPTQG: Phương trình, bất phương trình mũ tại đây.

Related Posts

Bình luận