Phiếu ôn tập toán 1 dạng trắc nghiệm

Đang tải...

Phiếu ôn tập toán 1 dạng trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

 

1/ Số tròn chục thích hợp:

Đang tải...

…………………. > 20 

 

A. 10                  B. 31                 C. 20                 D. 30

 

2/ Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 80:

A. 50 + 40                 B. 40cm + 40cm                 C.  90 – 10                 D. 50 – 30

 

3/ Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn hơn 60:

A. 40 + 20                 B. 40 + 30           C.  90 – 30           D. 80 – 30

 

4/ Số liền sau số 36 là:

 A. 37                 B. 35                 C. 47                    D. 25

 

5/ Số liền trước số 33 là:

A. 34                 B. 31                 C. 44                    D. 22

 

6/ Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:

A. 10                 B. 90                 C. 100                         D. 99         

 

7/ Số bé nhất có hai chữ số khác nhau là:   

A. 10                 B. 90                 C. 12                    D. 11

 

8/ Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:

A. 10                 B. 98                 C. 19                    D. 11

 

9/ Chị có  10 cái kẹo, em có 5 cái kẹo. Cả hai chị em có:

A. 5 cái kẹo                 B. 60 cái kẹo                  C. 15 cái kẹo                  D. 15

 

10/ Cả hai chị em có 50 cái kẹo, chị có 10 cái kẹo. Vậy em có:

A. 60 cái kẹo                 B. 40 cái kẹo                 C. 60                    D. 40

 
 
 

Đề thi chọn đội tuyển cấp trường môn toán 1

Đang tải...

Related Posts

Bình luận