Đề ôn thi HSG môn toán lớp 1

Đang tải...

Đề ôn thi HSG môn toán lớp 1

Câu 1: Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

Số liền sau số nhỏ nhất có hai chữ số là số:

a/ 10                               b/ 9                                c/ 11

Đang tải...

Số nhỏ hơn 69 và lớn hơn 67 là số:

a/ 70                               b/ 68                              c/ 86

Hình bên có số đoạn thẳng là:

a/ 8                                 b/ 9                                c/ 10

Kết quả của phép tính: 35cm + 14 cm là:

a/ 49 cm                                    b/ 94                              c/ 49

Câu 2: Điều dấu +, – thích hợp vào chỗ trống cho hợp lí:

 2 + 2  ……….. 2 > 9 – 5

                  

9 ……. 1 – 1 =  5  + 1 ……… 1

 

 9  ……… 1 …… 1 = 4 …….. 1 ……… 2

 

 6 ………… 2 ………. 1<  5 ………. 3  ………. 1

 

Câu 3:

Nhà An có 10 con thỏ con và 1 con thỏ mẹ. Thỏ mẹ đẻ được 5 con nữa. Hỏi nhà An có tất cả mấy con thỏ

Bài giải:

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Câu 4: Lan cho Hồng 5 quyển sách, Lan còn lại 12 quyển sách. Hỏi lúc đầu Lan có bao nhiêu quyển sách.

Bài giải:

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Câu 5: Hai năm trước tuổi của chị Hằng bằng số lớn hơn 7 và nhỏ hơn 9. Chị hơn Nam 3 tuổi. Hỏi năm nay Nam mấy tuổi?

Bài giải:

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Câu 6: Hình vẽ bên có  ……. hình vuông                                   

Câu 7: Dũng có 8 hòn bi, Dũng cho bạn một số hòn bi. Dũng còn lại 3 hòn bi. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu hòn bi?

Bài giải:

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Câu 8: Trên cây bưởi có 1 chục quả bưởi. Mẹ đã hái cho 10 quả bưởi. Hỏi trên cây còn bao nhiêu quả bưởi?

Bài giải:

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Câu 9: Tính nhanh

2 + 4 + 6 + 8 + 10 = ?

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Câu 10: Lan có một số kẹo. Biết rằng Lan cho bạn 2 cái kẹo thì Lan còn lại 7 cái kẹo. Hỏi lúc đầu Lan có mấy cái kẹo?

Bài giải:

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

 

Đề thi chọn đội tuyển cấp trường môn toán 1 trường TH Sơn Thành Đông

Đang tải...

Related Posts

Bình luận