Ôn tập : Về các phép tính với phân số ( Tiếp Theo ) trang 169 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải...

Câu 3. Một tấm vải dài 20m. Đã may quần áo hết  \frac{4}{5} tấm vải đó . Số vải còn lại người ta đem may các túi , mỗi túi hết \frac{2}{3} m . Hỏi may được tất cả bao nhiêu cái túi như vậy?

Bài Giải :

Số mét vải đã may quần áo là :

Số mết vải còn lại là : 

    20 – 16 = 4 ( m )

Số túi may được la :

Đáp số : 6 túi :

Câu 4 . Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng  

A.      B. 4               C . 5              D. 20

Bài giải :

Chọn D.

 

Xem thêm Ôn tập : Về các phép tính với phân số tại đây 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận