Ôn tập :Tỉ lệ bản đồ trang 154 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải...

Câu 1. Trên bản đổ tỉ lệ 1 : 1000, mỗi độ dài 1mm, 1cm, 1dm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây?

                 1000dm; 1000cm; 1000mm.

 

Bài giải:

1mm ứng với độ dài thật là 1000mm

1cm ứng với độ dài thật là 1000cm

1dm ứng với độ dài thật là 1000dm

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


Câu 3.  Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000, quãng đường từ A đến B đo được 1dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là:

a) 10 000m     ….                            b) 10 000dm ….

c) 10 000cm ….                              d) 1km ….. 

 

Bài giải:

a) 10 000m            S                            b) 10 000dm        Đ

c) 10 000cm .        S                            d) 1km                  S

 

Xem thêm Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ tại đây 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận