Đề số 12 – Bộ đề thi giữa học kỳ I Toán 3

Đang tải...

ĐỀ SỐ 12

Phần I: Trắc nghiệm .

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1-Tìm x, biết:                   x  : 7  =  21 dư 3

A.x = 150

B.x = 147

C.x = 144

2-           3m 4cm = …    Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A.340cm                                   B.  34cm                 C.  304cm

3-Một hình tam giác có 3 cạnh bằng nhau, mỗi cạnh là 7cm. Chu vi hình tam giác đó là:

A.15cm                                     B.  21cm                                 C.  28cm

 4-Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Vậy mẹ hái được số quả cam là:

A.35 quả                                   B.  12 quả                            C.  2 quả

 5-Đã tô màu vào 1/4  số hình tam giác của hình nào?

6-Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

A.3 hình tam giác

B.4 hình tam giác

C.5 hình tam giác

Phần 2: Tự luận

1-Đặt tính rồi tính:

37 + 415                         300 – 48                          53 x 6                             84 : 4

2– Tính:

a) 6 x 9 – 8 =                             b) 42 : 7 + 15 =

3-Một cửa hàng có 40m vải xanh và đã bán được 1/5 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán bao nhiêu mét vải xanh?

File Word

Đề số 13

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận